Atesty Higieniczne

Atesty Higieniczne

System Kisan – Atest Higieniczny PZH HK/W/1059/01/2015

Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT – Atest Higieniczny PZH HK/W/0103/01/2013

Kształtki i złączki zaprasowane mosiężne – Atest Higieniczny PZH HK/W/0103/02/2013

System Kistal Inox – Atest Higieniczny PZH HK/W/0366/01/2012

Atesty są dostępne na zapytanie. Kontakt tech@kisan.pl