Deklaracje Zgodności i Aprobaty Techniczne

Deklaracje Zgodności i Aprobaty Techniczne

Rury Kisan – Deklaracja Zgodności do normy PN-EN ISO 21003:2009
Rury Kisan, 40-75 mm – Deklaracja Zgodności do normy PN-EN ISO 21003:2009
Złączki Kisan – Deklaracja Zgodności do normy PN-EN ISO 21003:2009
Złączki Kisan, 40-75 mm – Deklaracja Zgodności do normy PN-EN ISO 21003:2009
Złączki gwintowane Kisan – Deklaracja Zgodności do normy PN-EN 1254-4:2004
Układy mieszające Kisan – Deklaracja Zgodności do norm PN-EN 15092:2008, PN-EN 1254:2004 i AT-15-8823/2015
Moduł mieszający Kisan – Deklaracja Zgodności do norm PN-EN 15092:2008, PN-EN 1254:2004 i AT-15-8823/2015
Rozdzielacze Kisan – Aprobata Techniczna ITB AT-15-8823/2015
Rozdzielacze Kisan – Deklaracja Zgodności do AT-15-8823/2015
Złączki Kistal – Aprobata Techniczna ITB AT-15-8035/2009
Złączki Kistal – Aneks nr 1 do Aprobaty Technicznej TB AT-15-8035/2009 (2012)
Złączki Kistal – Deklaracja Zgodności Kisan Sp. z o.o
Rury Kistal C – Deklaracja Zgodności Kisan Sp. z o.o.
Rury Kistal INOX – Deklaracja Własności Użytkowych Kisan Sp. z o.o.