System Thermotitan

System Thermotitan

System Thermotitan

System KISAN Thermotitan-K5 to nowa jakość w ogrzewaniach płaszczyznowych. Jego podstawowe cechy to bezpieczeństwo i efektywność.

 • Bezpieczeństwo instalacji zapewnia rura wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności
  termicznej (PE-RT) charakteryzującego się bardzo dużą elastycznością.
 • Pamięć kształtu, czyli bezpieczny powrót rury do pierwotnego kształtu, jest szczególnie ważna
  podczas prowadzonych prac budowlanych, gdy występuje możliwość przypadkowego i niekontrolowanego zgniecenia rury.
 • Antydyfuzyjna warstwa EVOH zawarta w konstrukcji rury, chroni instalację przed niekontrolowanym
  przedostawaniem się gazów do wewnątrz i w znaczący sposób ogranicza korozję armatury.
 • Znacznie krótszy czas montażu osiągany jest w przypadku użycia systemowej maty z wypustkami
  lub styropianu z wypustkami, wtedy nie ma konieczności stosowania dodatkowych elementów przytrzymujących rurę do podłoża
System Thermotitan

System Thermotitan

ELEMENTY SYSTEMU THERMOTITAN

GALERIA